HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Economic, economical or Economics


Grammar <<< Common Errors <<< Economic, economical or Economics


1. economic - икономически, стопански (употребява се, когато говорим за икономиката на дадена страна или област, за управлението на парите на обществото като цяло или на отделния индивид)
According to an economic survey, our country is in recession now. /Според едно икономическо проучване сега страната ни е в рецесия/

2. economical - икономичен, пестелив
I am looking for a small, economical car similar to yours. /Търся малка, икономична кола подобна на твоята./

3. Economics - икономика, стопански науки
She is studying Economics in the University. /Тя учи икономика в университета./


Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.